Tour of Shri M. Venkatesan, Hon’ble Chairman, NCSK to Chennai of Tamil Nadu from 18.02.2022 to 20.02.2022.