Tour of Shri M. Venkatesan, Hon’ble Chairman, NCSK to Chennai and Thiruvallur of Tamil Nadu from 25.06.2021 to 28.06.2021