वर्तमान आयोग

वर्तमान आयोग
क्र.सं. Photo नाम पद Telephone मोबाइल नंबर
1 मनहर वालजीभाई जाला मनहर वालजीभाई जाला डाउनलोड (418.66 KB) pdf अध्यक्ष 011-24648924, Fax 011-24601707 9879155111
2 दिलीप क. हाथीबेड़ दिलीप क. हाथीबेड़ डाउनलोड (476.77 KB) pdf सदस्य 011-24649357 9370114909
3 मंजू डेलर मंजू डेलर डाउनलोड (700.99 KB) pdf सदस्य 011-24649350 9675699352
9412188058
4 स्वामी सदानंद महाराज स्वामी सदानंद महाराज डाउनलोड (435.03 KB) pdf सदस्य 011-24649356 9870570777
5 जगदीश हिरेमनी जगदीश हिरेमनी डाउनलोड (1.11 MB) pdf सदस्य 011-24648923 9880026780
6 GRG गंगा राम घोसर सदस्य 011-24653805 9174372317